Jdi na obsah Jdi na menu
 


Usnesení z 3. zasedání OV KSČM Blansko, konaného dne 15. června 2020

30. 8. 2020

3. zasedání OV KSČM Blansko se na svém řádném zasedání, konaném dne 15. 6. 2020 usneslo takto:

 

 1. Bere na vědomí:
  1. Informace z vyšších stranických orgánů.
  2. Informace ze zasedání ÚV KSČM přednesené s. Pernicou.
  3. Přehled odložených a neuskutečněných stranických akcí z důvodu koronavirové pandemie.
  4. Informace o vybraných členských a mimořádných příspěvcích v okrese Blansko za rok 2020.
  5. Přehled průměrného ČP v KSČM dle OJ v ČR v letech 2017 – 2019.
  6. Usnesení Městské konference KSČM Letovice ze dne 19. 11. 2019.
  7. Dopis od ZO KSČM Olešnice.
  8. Informace od ORoK KSČM Blansko přednesené s. Horákem.
  9. Vydání Občasníku OV KSČM Blansko č. 15/2020 v rozsahu stran 1 – 2.
 2. Schvaluje:
  1. Zápis z 2. zasedání OV KSČM Blansko konaného dne 2. 3. 2020.
  2. Kontrolu plnění úkolů.
  3. Zprávu o činnosti OV KSČM Blansko přednesenou s. Pernicou.
  4. Vyhodnocení oslav MDŽ v okrese Blansko.
  5. Průběžné čerpání rozpočtu OV KSČM Blansko za měsíce leden – duben 2020.
  6. Manuál k placení členských příspěvků převodem na bankovní účet OV KSČM Blansko.
  7. Dovolenou zaměstnance sekretariátu OV KSČM Blansko.
  8. Zrušení registrace MěR KSČM Letovice.
  9. Priority okresu Blansko pro volby do krajského zastupitelstva 2020 pro účel volební kampaně.
 3. Volí:
  1. S. Radka Boháčka členem VV OV KSČM Blansko.
 4. Ukládá:
  1. VV OV KSČM Blansko vypracovat a zaslat děkovný dopis bývalému předsedovi MěR KSČM Letovice s. Karlovi Šírovi za jeho dlouholetou a obětavou práci pro KSČM.
  2. ZO KSČM a členské základně v okrese Blansko aktivně se zapojit do volební kampaně pro volby do krajského zastupitelstva 2020 a svojí činností přesvědčovat občany k volbě KSČM.
 5. Vyzývá:
  1. Členskou základnu k nákupu kalendářů KSČM na rok 2021.

Hlasování o usnesení jako celku: 10 – 0 – 0, usnesení bylo schváleno.

XX.  Závěr

Další zasedání OV KSČM Blansko se uskuteční 31. 8. 2020 od 15:30 hod. v budově sekretariátu OV KSČM Blansko.

3. zasedání OV KSČM Blansko bylo s. Pernicou ukončeno v 18:50 hod.

Zápis zpracoval dne 22. 6. 2020 Bc. Emil Pernica, DiS.

Ověřila: Mária Koudelová