Jdi na obsah Jdi na menu
 


Světová odborová federace slaví 70 let od založení

5. 10. 2015

Světová odborová federace slaví 70 let od založení 

 

Světová odborová federace (SOF, ve světě známá pod zkratkou WFTU) slaví 70 let od svého založení 3. října 1945 na sjezdu v Paříži. Založení SOF bylo významné vítězství obránců proletářského internacionalismu a jednoty mezinárodního dělnického hnutí. Už od svého založení se SOF znatelně liší od předcházejících. Nejvýznamnějším rysem SOF je, že byla otevřená všem, skutečně spojovala, shromažďovala dělníky ne na základě jejich politického přesvědčení nebo příslušnosti k tomu či onomu trendu v dělnickém hnutí, ale na základě jejich třídních zájmů.

Zakládajícím generálním tajemníkem SOF byl zvolen Louis Saillant. Ve svém historickém projevu na zakládajícím sjezdu řekl: „SOF je dítětem jednoty, společných bojů dělnictva proti fašismu, vůle budovat mír a osvobodit lidi v koloniích, bojů za lepší životní podmínky, bitev proti vykořisťujícím monopolům a válečným štváčům.“ Charakter, zaměření a cíle, s nimiž byla SOF založena, jsou jasné a hlasité v liniích, citovaných výše.  

Základním slibem SOF je boj proti imperialismu. Je zavázána bojovat za národní osvobození, lidská a odborářská práva, prolidovou přeměnu společnosti, a proti válce a za mír ve světě. Od svého založení je SOF solidární s osvobozovacími boji kolonií imperialistických mocností. Africké a latinskoamerické země jsou nejvyšší prioritou SOF. Dnes má SOF větší význam v lidovém hnutí v rozvojových zemích Afriky, Asie, Středního východu a Latinské Ameriky. Podle G. Mavrikose, generálního tajemníka SOF: „Nemůžeme si dovolit být neutrální, když kubánský a palestinský boj za sebeurčení je ohrožení americkým imperialismem a světovými institucemi pod imperialistickou kontrolou jako OSN, ILO, Světová banka, MMF a Světová obchodní organizace.“

Rezolutní, otevřené a hlasité opozici SOF vůči západním imperialistickým mocnostem, hegemonickým záměrům a krutému vměšování USA a jejich spojencům do svrchovaných práv zemí Afriky a Středního východu se dostává uznání dělnické třídy těchto zemí. Stále více odborových svazů těchto zemí se přidává k SOF. SOF prosazuje zájmy Palestiny, Afriky a arabských zemí po celém světě pořádáním seminářů, protestních dnů a akcí solidarity. Mezitím v Evropě dochází v rostoucím měřítku k povzbudivému organizačnímu rozvoji. K SOF se oficiálně přidávají významné konfederace a federace.  

MEZINÁRODNÍ ODBOROVÉ SVAZY (TRADE UNION INTERNATIONALS; TUI)

TUI tvoří část struktury SOF. Mají své vlastní stanovy, které by ale měly být v souladu se základními záměry a cíli SOF. Politika TUI se také drží politiky SOF. TUI momentálně pokrývá následující odvětví průmyslu a služeb: zemědělství, potravinářství a přidružený průmysl; banky, pojišťovnictví a finanční svazky; stavebnictví, dřevařství a produkce stavebních materiálů; hotely a turistika; energetický, chemický, ropný, plynařský a přidružený průmysl; hornictví, metalurgii a kovoprůmysl; veřejné služby a přidružené pracovníky; Světovou federaci svazů učitelů; dopravu; penzisty.  

SOF, povzbuzena ve svém antiimperialistickém postoji, vstoupila do vztahu přátelství a spolupráce s Mezinárodní konfederací arabských odborů (ICATU); Organizací africké odborářské jednoty (OATUU); Všeafrickou odborovou federací (AATUF). Další významné oblastní fórum, s nímž SOF významně spolupracuje, je složené z SOF, z čínské ACFTU, a dále z centrál OATUU, ICATU a GCTU zemí Společenství nezávislých států.  

NEOLIBERÁLNÍ DOKTRÍNA A ÚLOHA SOF  

Svazy sdružené v SOF vedly a vedou radikální boje, včetně stávek, proti neoliberalismu, řízenému finančním kapitálem v imperialistické globalizaci. Nejprve země Latinské Ameriky, Asie a Afriky, a nakonec i dělnická třída Evropy a USA vyšla v obrovském počtu do ulic proti náporu neoliberalismu. SOF ve skutečnosti poskytla ideologické vedení v bojích a chopila se vedoucí úlohy v ulicích.  

Při krachu na Wall Street v roce 2008 se SOF ukázala jako přeborník v boji proti imperialistické globalizaci. Krize zároveň odhalila třídní zrádce, kolaborující se silami kapitalistické globalizace, nepokrytě se zpronevěřivší věci dělnické třídy. Tváří v tvář útoku zaměstnavatelů na právo na stávku je SOF zavázána hájit právo na stávku jeho vykonáváním, stávkou.  

Od 15. sjezdu v Havaně sleduje SOF kurs oživení, rozšiřování svého kolektivního a demokratického fungování a zesilování činnosti kolem všech problémů, mezinárodně se týkajících dělnických bojů.

Instituce Mezinárodního akčního dne, každoročně organizovaného SOF od roku 2009, je významným krokem vpřed v rozdmychávání mezinárodní solidarity. Toho dne je k vidění organizování kampaní, propagandy, agitace a činnosti kolem soudobých společných palčivých problémů pod společnými hesly. Popularita a účast na programu Akčního dne významně sílí.

K organizování ostrých protestů, ukazujících na problémy dělnictva a lidu a požadujících splnění jejich požadavků, dochází při různých příležitostech a k různým problémům. Za zmínku stojí protest před sídlem Světové obchodní organizace (WTO) v Ženevě v roce 2007, požadující zrušení jejích úřadoven v zemích Třetího světa, mezinárodní kampaň solidarity s lidem Palestiny, vyzývající ke třídennímu bojkotu izraelských plavidel, a Mezinárodní akční den za propuštění palestinských politických vězňů, držených v izraelských věznicích, demonstrace před řídícím střediskem Potravinové a zemědělské organizace (FAO) v Římě, požadující dostupnou výživu pro všechny, demonstrace za práva dělníků-migrantů, organizované v Itálii, Řecku a na Kypru v roce 2015.

Ideologické posilování SOF je neustálý proces pomocí odborářského vzdělávání, seminářů na národní a oblastní úrovni, s přednostní pozorností mladým dělníkům a pracujícím ženám.

Jsou organizovány mezinárodní konference k nejdůležitějším problémům odborového hnutí a v solidaritě s lidmi v boji. Takové iniciativy poskytly značný základ k výměně zkušeností, k vylepšování společného základu a strategie, za vyjádření mezinárodní solidarity a za organizační posílení všech účastníků, kteří si odnášejí zkušenosti zde nashromážděné. Příkladem takových důležitých konferencí jsou ty, jež SOF organizovala společně s přidruženými organizacemi k problémům mezinárodní kapitalistické krize, společenského fenoménu imigrace, za práva mládeže a žen, v solidaritě s lidem Kolumbie, Palestiny, Venezuely, Kuby, Libanonu, Sýrie, Súdánu a dalších, proti imperialistickému útoku na vnitřní záležitosti zemí.  

Přítomnost SOF v mezinárodních organizacích narůstá a její hlas sílí. Masové akce SOF jsou každým rokem pořádány jako „vedlejší produkt“ mezinárodní konference ILO (v Ženevě). Mise SOF jsou k vidění ve všech zemích světa a delegáti SOF se účastní stále více podniků členů i solidárních přátel.

SOF je přesvědčena, že vykořisťování dělnické třídy lze ukončit zespolečenštěním |(znárodněním) všech výrobních, distribučních a výměnných prostředků a nastolením socialistického státu. Pevně svíraje ideály socialismu, SOF chce úplné osvobození společnosti od veškerého vykořisťování. SOF se pevně drží postoje, že žádnou společenskou proměnu nelze uskutečnit bez třídních bojů, a bude trvale odrážet pokusy o vehnání dělnické třídy na cestu kolaborace.

Během svého hrdého sedmdesátiletého putování po cestě třídních bojů zůstala SOF věrná svým vznešeným ideálům a udržovala organizační fungování striktně v rámci odborářské demokracie. Vyrůstala v rozsahu a její autorita mezi dělnictvem podstatně narůstala, právě kvůli její věrnosti věci dělnické třídy, společenského pokroku a nejskvostnějších cílů lidské rasy. SOF zaujímá jedinečné místo na mezinárodní odborové mapě.

Historický 16. sjezd SOF v Aténách 6.-10. dubna 2011 rozhodně posílil organizační cestu, naplánovanou na zakládajícím sjezdu: „Otevřené - transparentní - demokratické - třídně orientované“ široké, sjednocené odborové hnutí dělnické třídy, které je zásadní pro organizační principy SOF.

Hlavní oslava 70 let SOF proběhla 3. října 2015 v brazilském Sao Paulu za účasti zástupců SOF z celého světa. OSČMS oslaví toto výročí na semináři v Nymburce 24. října.

Vladimír Sedláček

3. 10. 2015